Tres informes avalen la proposta del Govern per regular les comissions

04/04/2014

L'Ajuntament té potestat, segons els dictàmens, per definir la presència dels regidors no adscrits a les reunions municipals

Load more content