CONVENI

El Consell i Foment destinen més de 119 milions a la regeneració urbana

Ambdues admistracions defineixen les línies del pla estatal per a fomentar el lloguer i la rehabilitació de vivendes

viernes, 10 de octubre de 2014
María José Català, consellera portaveu del Consell.
María José Català, consellera portaveu del Consell.

El Govern valencià ha aprovat aquest divendres un conveni a subscriure entre la Generalitat a través de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient i el Ministeri de Foment per a executar el Pla estatal de Foment del lloguer de vivendes, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes. L'objecte del conveni, segons informa la Generalitat, és l'execució del pla, amb un finançament total de 119.324.712 euros. 

El conveni defineix les quantitats a aportar per ambues administracions. Els programes que es podran subvencionar a través d'este conveni són: ajuda al lloguer de vivenda, foment del parc públic de vivenda en lloguer, foment de la rehabilitació edificatòria, foment de la regeneració i renovació urbanes, i suport a la implantació de l'informe d'avaluació dels edificis. 
En les convocatòries de les ajudes al programa de lloguer de vivenda s'establiran les condicions i els requisits necessaris per a accedir a les ajudes, així com els criteris de priorització que s'estimen oportuns. Entre altres, protecció a unitats de convivència que puguen perdre l'accés a la seua vivenda, així com l'import total destinat a eixe fi, sempre dins dels límits i les condicions establits en la legislació vigent. 
En les convocatòries relatives al programa d'ajuda al lloguer de vivenda, per a la determinació d'ingressos de les persones físiques o unitats de convivència, es calcularà segons el que disposa el Reial Decret 233/2013, pel qual es regula este pla estatal. 
Quan es tracte de famílies amb persones en situació de dependència o famílies amb menors a càrrec seu, es considerarà integrada la unitat familiar pels membres que corresponguen, afegint-n'hi un més per cada membre dependent o menor. Quan es tracte de dones gestants, en la unitat familiar es consideraran un o més membres addicionals, depenent del nombre de fills en gestació. 
Així mateix les convocatòries relatives al programa d'ajuda al lloguer de vivenda determinaran, si és el cas, les quanties màximes del lloguer mensual que permeten l'accés a l'ajuda sempre en quantia igual o inferior a 600 euros. 
Es consideren supòsits excepcionals aquells en què els servicis socials de les distintes administracions a la Comunitat Valenciana aporten, amb càrrec als seus pressupostos respectius, un complement per al pagament del lloguer a beneficiaris en situacions de vulnerabilitat especial. A este efecte tindran la consideració de supòsit excepcional les situacions en què els ingressos ponderats de la unitat de convivència no superen 1,5 vegades l'IPREM, per a unitats de dos o més membres. 
En els casos en què hi haja una entitat col·laboradora, que actue a més com a arrendadora de les vivendes, esta entitat podrà gestionar directament els aspectes relatius a la recepció de l'ajuda per a aplicar-la directament al pagament del lloguer, per mitjà del descompte corresponent. 
Quant al programa de foment del parc públic de vivendes de lloguer, per a la selecció dels arrendataris destinataris dels lloguers en rotació i protegits, caldrà ajustar-se al que establix el Reial Decret. 
Sobre el foment de la rehabilitació edificatòria i de la regeneració i renovació urbanes, així com per al foment de ciutats sostenibles i competitives, el cost subvencionable de les actuacions no podrà superar els costos mitjans de mercat que a corresponguen a este actuacions. 
La determinació dels costos mitjans de mercat la faran els servicis tècnics de la Comunitat Valenciana, si bé, l'aplicació als efectes d'este conveni estarà condicionada, per a cada actuació, a la conformitat expressa del Ministeri de Foment.

Deja un comentario
Normas de uso:
> Esta es la opinión de los internautas, no de radioalcoy.com
> No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
> Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Acepto la cláusula de privacidad


Load more content